UDK 341.238(497.115+7)
Biblid: 0025-8555, 62(2010)
Vol. 62, No 3, str. 531-564
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Jul 2010
Prihvaćeno: 15 Aug 2010

SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE I PROBLEM KOSOVA I METOHIJE

MANETOVIĆ Edislav (Prof. dr Edislav Manetović, profesor na Whitehead School of Diplomacy and International Relations, Seton Hall University, SAD), edislavm@yahoo.com
MILJUŠ Brano (Prof. dr Brano Miljuš, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, predavač na Univerzitetu Singidunum i Opeiron u Beogradu), brano@diplomacy.bg.ac.rs

Jedan od ključnih aktera u razvoju kosmetskog pitanja od raspada SFRJ su SAD. Vašington će imati ključnu ulogu i u daljem toku nalaženja rešenja kosmetskog pitanja. Pronalaženje kompromisnog rešenja zahteva identifikovanje i preispitivanje relevantnih nacionalnih interesa i spoljnopolitičkih ciljeva. Kontinuitet američkih interesa u Evropi od 1989. godine i u Srbiji od 1999. godine ukazuje da Vašington neće u doglednoj budućnosti menjati svoja tri osnovna cilja: širenje NATO saveza, konsolidacija demokratskih političkih sistema i legitimizacija humanitarnih intrevencija. Poslednji cilj ima prioritet: nezavisno Kosovo doprinosi legitimizaciji principa humanitarnih intervencija. Shodno ovome može se zaključiti da će tokom i posle septembarskog zasedanja Generalne skupštinue UN, Vašington nastojati da blokira otvaranje statusnih razgovora, a jednostranu secesiju Prištine nastaviti da brani kao sui generis slučaj. Pokretanje razgovora između Beograda i Prištine zahteva upečatljivu, ali konkretnu i sprovodivu ideju prihvatljivu svim relevantnim akterima. Okviri takve ideje su dati u zaključku ovog rada.

Ključne reči: Kosovski problem, uloga SAD, nacionalni interesi i spoljnopolitički ciljevi, mogućnosti kompromisnog rešenja, ideja prihvatljiva svim relevantnim akterima