UDK 341.238.001.6
Biblid: 0025-8555, 63(2011)
Vol. 63, No 3, str. 343-358
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1103343B

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Aug 2011
Prihvaćeno: 15 Sep 2011

NOVI INSTITUCIONALIZAM I MEĐUNARODNI ODNOSI: KORAK NAPRED

BAKER Roozbeh (Rudy) B. (Prof. dr Roozbeh (Rudy) B. Baker, gostujući profesor prava na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu; doktorirao pravo na Univerzitetu u Ilinoisu SAD), rudy.baker @yahoo.com

Revolucija koju je šezdesetih godina prošlog veka doneo biheviorizam, i koja je u potpunosti prožela društvene nauke, posebno u oblasti političkih nauka i sociologije, dovela je do nezainteresovanosti za proučavanje institucija i njihove strukture. Osamdesetih godina javio se, pak, novi pokret u društvenim naukama, pokret koji je ukazao na značaj centralnosti institucionalne analize u proučavanju politike i društva, i obnovio izučavanje institucija kao ključne varijable. Nazvan Novi institucionalizam, ovaj pokret u velikoj meri uticao je na usmerenje istraživanja u političkim naukama i sociologiji. Nažalost, mnogi teoretičari i praktičari međunarodnih odnosa su ignorisali Novi institucionalizam, iako je on došao do novih saznanja i proizveo koristan skup metoda koji bi u svakom smislu mogli biti od značaja za teoriju međunarodnih odnosa.

Ključne reči: međunarodni odnosi, teorija, politika, Novi institucionalizam