UDK 551.24 (53)
Biblid: 0025-8555, 64(2012)
Vol. 64, No 2, str. 233-254
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1202233R

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Apr 2012
Prihvaćeno: 15 May 2012

GEOPOLITIČKI POLOŽAJ ROGA AFRIKE

RADAKOVIĆ Milovan (Dr Milovan Radaković, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), mradakovic@diplomacy.bg.ac.rs

Autor na početku rada daje konkretizaciju termina geopolitika, sukob i objašnjenje geografskog termina Rog Afrike. U daljim razmatranjima izvršena je karakteristika i klasifikacija sukoba između afričkih zemalja. Rad obuhvata i analizu geopolitičkih karakteristika Roga Afrike, i daje kratku sintezu država na ovom prostoru. U radu se dalje objašnjavaju se uzajamne veze i karakter sukoba između Etiopije i Eritreje, zatim, sadašnje vojno prisustvo na Rogu Afrike i značaj moreuza Bab-el-Mandeb. Autor analizira energetsku povezanost Roga Afrike i Bliskog istoka, regionalne i interregionalne uticaje na države Roga Afrike i daje zaključna razmatranja.

Ključne reči: Geopolitika, Rog Afrike, Etiopija, Eritreja, Somalija, sukob, energetika