UDK 327“20“
Biblid: 0025-855565(2013)
Vol. 65, No 1, str. 7-23
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1301007A

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Dec 2012
Prihvaćeno: 15 Jan 2013

OEBS NA POČETKU XXI VEKA – MESTO, ULOGA I DOMETI

AĆIMOVIĆ Ljubivoje (Objavljujemo posthumno poslednji rad dr Ljubivoja Aćimovića, naučnog savetnika u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, koji je provobitno publikovan u našem časopisu u broju 3, 2000. godine),

Autor se najpre bavi nastankom i razvojem Organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi upoređujući osnovne karakteristike OEBS s karakteristikama organizacije koja mu je prethodila – KEBS. Iza toga sledi analitički prikaz aktivnosti OEBS/KEBS tokom devedesetih godina 20. veka koje su grupisane u sledeće tri oblasti: institutionalno ustrojstvo Organizacije, normativna i programska aktivnost, kao i operativna i aktivnost vezana za oblast implementacije. Autor analizira Povelju o bezbednosti u Evropi usvojenoj na sastanku na vrhu OEBS-a u Istambulu 1999. U poslednjem delu autor projektuje kako će se OEBS dalje razvijati i kakvu ulogu će igrati na polju bezbednosti i saradnje u evro-atlantskom regionu i ističe da će OEBS verovatno zadržati svoju sadašnju ulogu, značaj i strukturu aktivnosti, osim ukoliko se nešto neočekivano ne dogodi u sferi međunarodnih odnosa.

Ključne reči: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, mesto, uloga i dometi, normativne i programske aktivnosti, Povelja za bezbednost u Evropi