UDK 330.5(4)
Biblid: 0025-855565(2013)
Vol. 65, No 1, str. 85-109
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1301085A

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Mar 2013
Prihvaćeno: 15 Apr 2013

OČUVANJE I REALIZACIJA NACIONALNIH INTERESA I BEZBEDNOSNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE

ANDONOV Oliver Aleksandar (Dr Oliver Aleksandar Andonov, docent, Fakultet bezbednosti i finansijske kontrole, MIT Univerzitet Skopje, Republika Makedonija), andonov.oliver@yahoo.com

Cilj istraživanja povezanosti nacionalnih interesa i bezbednosne politike Evropske unije jeste sagledavanje mogućnosti država iz regiona Balkana da sačuvaju svoj identitet i ostvare svoje vitalne i trajne nacionalne interese kroz članstvo u Evropskoj uniji. Autor navodi da sprovođenje bezbednosne politike Evropske unije često predstavlja suprotstavljenost nacionalnim interesima, ali je pragmatično pitanje političkih lidera, rešavanje dileme: „da li je stvoreni evropski bezbednosni identitet, bitniji u datom trenutku, nego očuvanje momentalnih ili nekih trajnih nacionalnih interesa”? Autor ukazuje da je pojam nacionalnih interesa istorijski i teorijski promenljiva kategorija. Politički, ekonomski, bezbednosni i drugi ciljevi određuju koji su vitalni nacionalni interesi u pojedinim istorijski periodima. Istovremeno, pojedine države ne tako retko iz sopstvenih interesa menjaju svoju strategiju i ciljeve procenjujući da li su se promenile okolnosti koje deluju na unutrašnjem i spoljnom okruženju. Autor posvećuje posebnu pažnju komparativnoj analizi definisanju, determinaciji i pojmovnom određenju nacionalnih interesa, sa stanovišta nacionalne bezbednosne politike nekih značajnijih država i Evropske unije. Drugi deo rada predstavlja analizu odgovora grupe makedonskih eksperata na pitanja koja se odnose na mogućnosti očuvanja i ostvarenja nacionalnih interesa kroz članstvo Republike Makedonije u Evropskoj uniji.

Ključne reči: nacionalni i vitalni interesi, bezbednosna politika Evropske unije, evropski identitet, učlanjenje država Balkana u Evropsku uniju