UDK 355.456(581)
Biblid: 0025-8555, 65(2013)
Vol. 65, No 3, str. 386-404
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1303386Z

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Aug 2013
Prihvaćeno: 15 Sep 2013

NATO POVLAČENJE IZ AVGANISTANA: USPEŠNO OKONČANJE MISIJE?

ZIROJEVIĆ FATIĆ Mina (Dr Mina Zirojević Fatić, naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), mina@diplomacy.bg.ac.rs
KORAĆ Srđan (Srđan Korać, istraživač-saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), srdjan@diplomacy.bg.ac.rs

Rad analizira da li su i u kojoj meri ostvareni osnovni ciljevi međunarodne vojne misije u Avganistanu predvođene NATO. Autori su ostvarenje ciljeva sagledali kroz perspektivu uspostavljanja političkih institucija i delotvornog sprovođenja javnih politika, izgradnje vojnih, policijskih i drugih institucionalnih kapaciteta sa bezbednosnim nadležnostima i stvaranja okruženja bezbednog za normalan život stanovništva i privredni razvoj Avganistana. Tekst naglašava i geopolitički i geostrategijski značaj Avganistana kao zemlje Srednjeg istoka u širem kontekstu spoljne politike SAD. U istraživanju je primenjen dinamički pristup, pa su procesi i fenomeni praćeni u vremenskom okviru od poslednjih deset godina. Autori zaključuju da međunarodna vojna i civilna misija nisu uspele da u potpunosti ostvare političke ciljeve, dok su bezbednosni ciljevi ostvareni samo u manjoj meri.

Ključne reči: NATO, vojna intervencija, organizovani kriminal, terorizam, ljudska bezbednost, neuspela država, spoljna politika SAD, Avganistan