UDK 341.43:341.645.5
Biblid: 0025-8555, 65(2013)
Vol. 65, No 4, str. 479-508
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1304479D

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Sep 2013
Prihvaćeno: 15 Oct 2013

ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA TRAŽILACA AZILA I ILEGALNIH MIGRANATA – PRAKSA EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

ĐUKANOVIĆ Anđela (Istraživač saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), andjela@diplomacy.bg.ac.rs

Evropski sud za zaštitu ljudskih prava ima značajnu ulogu u zaštiti ljudskih prava tražilaca azila i ilegalnih migranata kroz grupu različitih ljudskih prava, u sklopu kojih je razvio i posebne standarde od velike važnosti. Zahtevi za uvođenje privremenih mera iz člana 39. Poslovnika Suda takođe imaju poseban značaj. Sud se u slučajevima koji se tiču tražilaca azila i ilegalnih migranata često nalazio u donekle nezahvalnoj poziciji, s obzirom na protivrečnosti koje mogu proizići iz zaštite ljudskih prava i legitimnog cilja država da kontrolišu ulazak, boravak i proterivanje stranaca. Iz skorašnje prakse Suda su posebno značajne presude u slučaju M. S. S. protiv Belgije, i slučaju Hirsi Jama i drugi protiv Italije, koje su imale zapažen uticaj na shvatanje zajedničkog sistema azila u EU.

Ključne reči: Evropski sud za ljudska prava, Savet Evrope, Evropska unija, tražioci azila, ilegalni migranti