UDK 341.645.2(596+593)
Biblid: Vol. LXVI, br. 1-2
Vol. 66, No 1-2, str. 51-70
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1402051N

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Mar 2014
Prihvaćeno: 15 Apr 2014

OSVRT NA PRESUDU I INTERPRETACIJU MEĐUNARODNOG SUDA PRAVDE U SLUČAJU MANASTIRA PREA VIHAR

NOVAKOVIĆ Marko (Mr Marko Novaković, istraživač-saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu), marko@diplomacy.bg.ac.rs
VUČIĆ Mihajlo (Mr Mihajlo Vučić, istraživač-saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu), mihajlo@diplomacy.bg.ac.rs

Dana 11. novembra 2013. godine, Međunarodni sud pravde je doneo presudu povodom zahteva za interpretacijom presude iz 1962. godine u slučaju Preah Vihar, sporu o teritorijalnom razgraničenju između kraljevine Tajlanda i kraljevine Kambodže. Autori su u ovom radu izvršili analizu kako osnovne presude iz 1962, tako i sveže donesene interpretacije presude. Najpre je sažeto analiziran istorijski kontekst razloga za pokretanje spora pred Sudom, da bi se u glavnom delu rada autori pozabavili pravnom analizom presude i njene interpretacije. Poseban naglasak stavljen je na način rezonovanja Suda i posledice koje takav način rezonovanja proizvodi po suštinsko razrešenje spora i razjašnjenje pojedinih načela međunarodnog prava koja uređuju razgraničenje između država na prirodnim granicama, ali i na širu praksu Međunarodnog suda pravde u sličnim pitanjima.

Ključne reči: Preah Vihar, Međunarodni sud pravde, interpretacija presude, Kambodža, Tajland, razgraničenje