UDK 620.91:341.229
Biblid: 0025-8555, 67(2015)
Vol. 67, No 4, str. 304-327
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1504304F

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 May 2015
Prihvaćeno: 01 Jun 2015

„TRKA ZA RESURSIMA” U ASTRO-PROSTORU: ŠTA NAM DONOSI BUDUĆNOST?

FILIJOVIĆ Dr Marko (Autor je doktor bezbednosnih nauka i samostalni istraživač iz Beograda), mfilijovic@ yahoo.com

Rad analizira kako brz tehničko-tehnološki napredak može da olakša pronalaženje i iskorišćavanje alternativnih izvora energije u svemirskom prostoru i u isto vreme podstakne postojeće i otvori nove dugoročne sukobe oko prevlasti u komercijalizaciji kosmičkih resursa. Autor posebnu pažnju posvećuje razmatranju održivosti aktuelnih i planiranih projekata najvažnijih zemalja članica prestižnog kluba „svemirskih nacija” – SAD-a, Japana, Rusije i Evropske unije. Rast potražnje za budućim sigurnim snabdevanjem energentima podstakao je tehnološki napredne države da intenzivnije istraže mogućnosti lociranja alternativnih izvora energije u astro-prostoru, jer je utvrđeno da on obiluje energetskim potencijalima i da bi se, uz odgovarajuće unapređenje svemirske tehnologije, u doglednoj budućnosti astroresursi mogli iskoristiti kao alternativa ili bar dopuna postojećoj resursnoj bazi. Autor ukazuje da sve veće i vidljivije ambicije Kine, Indije i donekle Irana u pogledu osvajanja svemirske tehnologije, stvaraju potencijalna čvorišta novih geopolitičkih i geoekonomskih sukoba u međunarodnim odnosima. Autor zaključuje da će svemir kao značajan alternativni izvor resursa i energetske bezbednosti u narednoj deceniji pre postati novo poprište ostvarivanja strateških interesa najmoćnijih država, nego zajednička baština čovečanstva dostupna svim nacijama.

Ključne reči: energetska bezbednost, astropolitika, svemirsko pravo, svemirska solarna energija, lunarna solarna energija, helijum 3