UDK 327.39::28
Biblid: 0025-8555, 68(2016)
Vol. 68, No 1, str. 54-71
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1601054B

Pregledni članak
Primljeno: 15 Dec 2015
Prihvaćeno: 15 Jan 2016

ISLAMSKA DRŽAVA: IZMEĐU MITA I STVARNOSTI

BJELAJAC Željko (Autor je redovni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe, Novi Sad), zdjbjelajac@gmail.com

Savremeni islamski, verski fanatizam i terorizam je u stalnom porastu uprkos suprotstavljanju međunarodne zajednice i merama koje se preduzimaju radi njegovog suzbijanja. U današnjem veoma kompleksnom i po mnogo čemu specifičnom stadijumu razvoja društva, nastala je karakteristična teroristička tvorevina – Islamska država, koja je doživela takav uspon da je postala najjača, najbrojnija i najbogatija teroristička organizacija na svetu. Zbog svoje ideologije i ciljeva, brutalnosti i nasilja koje sprovodi, Islamska država generiše ogromnu pretnju regionalnoj i globalnoj bezbednosti. Do pre jedne decenije ovakav epilog ekspanzije islamskog ekstremizma i terorizma gotovo da je bio nezamisliv. Zbog toga autor i kroz sam naslov rada pokušava da ukaže na svu kontroverznost i zamršenost globalnih islamističkih trendova, povezivanja radikalnih fundamentalizama, država u kojima domiraju muslimanska populacija i islamska religija, i terorizma koji je iznad svega produkt jačanja radikalnog islamskog učenja – vahabizma.

Ključne reči: terorizam, teroristička organizacija, Islamska država, islamski fundamentalizam