UDK 327+316.462(470)
Biblid: 0025-8555, 68(2016)
Vol. 68, No 1, str. 112-132
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1601112T

Pregledni članak
Primljeno: 15 Jan 2016
Prihvaćeno: 15 Feb 2016

PRIMENA KONCEPTA MEKE MOĆI U RUSKOJ SPOLJNOJ POLITICI U 21. VEKU

TADIĆ Dejan (Autor je student završne godine Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu), dejan-tadic@live.com

Rad analizira primenu koncepta meke moći u savremenim međunarodnim odnosima na primeru sprovođenja spoljne politike Ruske Federacije na početku XXI veka. Autor polazi od pretpostavke da Vlada u Moskvi koristi širok spektar instrumenata meke moći i to dokazuje na studiji slučaja kombinovane upotrebe tvrde i meke moći tokom angažovanja u Siriji. Analiza obuhvata i aktuelno rusko spoljnopolitičko delovanje na primeru Srbije i naglašava da Ruska Federacija ne uočava u dovoljnoj meri pogodnost naše zemlje za uvećanje uticaja posredstvom sofisticirane upotrebe meke moći. Autor zaključuje da Ruska Federacija do sada nije u sprovođenju spoljne politike koristila pun potencijal sopstvenih izvora meke moći, već se može reći da upotreba meke moći nije sofisticirana i optimalna – osim u medijskoj sferi.

Ključne reči: meka moć, spoljna politika, međunarodni odnosi, Rusija, Sirija, Srbija