UDK 327.51:355.356
Biblid: 0025‐8555, 69(2017)
Vol. 69, No 1, str. 20-49
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1701020V

Originalni naučni rad
Primljeno: 26 Feb 2017
Prihvaćeno: 27 Mar 2017

GLOBALNI PARTNERI NATO‐A: NAGRAĐENA KOOPERATIVNOST

VUKOVIĆ Nebojša (Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), nebojsa@diplomacy.bg.ac.rs

Rad ima za cilj da prikaže razvoj saradnje Severnoatlantske alijanse (NATO) sa zemljama koje su, geografski posmatrano, znatno udaljene od evroatlantske oblasti i nisu uključene u već postojeće multilateralne programe zapadnog vojnog saveza. Autor analizu fokusira na hronologiji, modalitetima i kvalitetu kao odabranim obeležjima saradnje NATO‐a sa Japanom, Južnom Korejom, Mongolijom, Australijom, Novim Zelandom, Avganistanom, Pakistanom i Irakom. Reč je o zemljama koje su u zvaničnoj terminologiji Severnoatlantske alijanse označene kao globalni partneri (partners across the globe). Autor nastoji da dokaže tezu da je misija ISAF u Avganistanu ,,mesto rođenja” globalnih partnera, odnosno da je učešće pojedinih zemalja (Japana, Australije, Novog Zelanda, Južne Koreje) u toj misiji doprinelo uspostavljanju tzv. globalnih partnerstava. Autor je sve globalne partnere NATO‐a podelio na ,,realne” i ,,fiktivne” u zavisnosti od toga koliki je zaista njihov doprinos misijama Alijanse. Autor je sve globalne partnere NATO‐a podelio na ,,realne” i ,,fiktivne” u zavisnosti od toga koliki je zaista njihov doprinos misijama Alijanse. Autor zaključuje da za „realne” partnere nije trenutno izgledno članstvo u Alijansi, mada u slučaju zaoštravanja protivrečnosti u azijsko‐pacifičkom regionu ni tu opciju ne bi trebalo sasvim isključiti.

Ključne reči: NATO, globalni partneri, međunarodna vojna saradnja, međunarodna bezbednost, transformacija