UDK 656.51+351.824.1(4-672EU)
Biblid: 0025-8555, 71(2019)
Vol. 71, No 3, str. 361-386
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP1903361V

Originalni naučni rad
Primljeno: 13 Aug 2019
Prihvaćeno: 22 Aug 2019

EVROPSKA POMORSKA VOJNA INDUSTRIJA: OD FRAGMENTISANOSTI KA EVROPEIZACIJI?

VUKASOVIĆ Dejana M. (Autorka je viši naučni saradnik u Institutu za političke studije u Beogradu.), dvukcevic@yahoo.fr

U radu se analiziraju razvoj i perspektive evropske pomorske vojne industrije. Budući da EU u okviru zajedničke bezbednosne i odbrambene politike (ZBOP) sve više sprovodi i pomorske vojne operacije, ova oblast industrije postaje sve značajnija za delovanje EU kao strateškog aktera. Kao i ostale grane vojne industrije (vojna aeronautika i elektronika, kopnena industrija), i pomorska vojna industrija pretrpela je značajne promene nakon Hladnog rata i procesa „banalizacije” koji ju je zahvatio. Svrha rada je da odgovori na pitanje u kojoj meri je ova grana industrije „evropeizovana”, tj. da li se danas može govoriti o transnacionalizaciji evropske pomorske industrije, te kakve posledice ovi procesi imaju po nacionalnu suverenost država članica EU. U tom cilju, u radu će se najpre razmatrati proces „banalizacije” evropske vojne industrije u celini i uticaj ovog procesa na nacionalne vojne industrije. Zatim će analiza biti usmerena na sektor pomorske vojne industrije. Autorka ukazuje na specifičnost ove grane industrije, koju odlikuje fragmentacija i „nacionalnu zarobljenost”. Konačno, u trećem delu rada, razmatraju se perspektive daljeg razvoja ove industrije. Zaključuje se da evropska pomorska vojna industrija još uvek nije „evropeizovana” i da države članice EU i dalje favorizuju nacionalne proizvođače. Ipak, u svetlu novih inicijativa koje su sprovedene u oblasti razvoja tržišta vojne opreme EU, vojna industrija u celini, a samim tim i pomorska vojna industrija, kreću se u pravcu rastuće homogenizacije i evropeizacije.

Ključne reči: evropska pomorska industrija, EU, industrija naoružanja, tržište vojne opreme, evropeizacija, „banalizacija”, fragmentacija