UDK 355.02:629.76/.79
Biblid: 0025-8555, 72(2020)
Vol. 72, No 1, str. 236-253
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2001236D

Pregledni članak
Primljeno: 23 Nov 2019
Prihvaćeno: 16 Mar 2020

ASTROPOLITIKA: DA, TO STVARNO POSTOJI

DOBOŠ Bohumil (Assistant Professor at the Institute of Political Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University, Prague), bohumil.dobos@fsv.cuni.cz

Rad pruža pregled centralnih pristupa izučavanju geopolitike svemira i predstavlja neke od ključnih izazova sa kojima će se međunarodna zajednica suočavati u budućnosti. Geopolitika kao pristup analizi međunarodne politike generalno razmatra uticaj geografije na političke procese. Kroz istoriju, razvijeni su pristupi koji analiziraju uticaj različitih tipova terena ili različitih tipova okruženja (more, vazduh, kopno) na odvijanje političkih aktivnosti. Međutim, tek devedesetih godina 20. veka je Everet Dolman (Everett Dolman) primenio geopolitički pristup na svemirsku ravan. Od tada, brojni pristupi ovom pitanju su razvijeni, i pravac poznat kao Astropolitika polako postaje značajan element akademskih razmatranja. Autor analizira neke od fizičkih karakteristika neophodnih za razumevanje mehanizama svemirske ravni i zatim predstavlja neke od ključnih pravaca razmatranja u okviru geopolitčke misli. Analiza se fokusira na pitanja delatnika, odnosa između svemirskih sila, tehnološkog napretka, uvođenja svemirskog oružja, utilizacije prirodnih resursa i održivosti svemirskih operacija. Autor zaključuje da zbog očekivanog tehnološkog progresa u budućnosti, svemirska ravan će postati sve značajnija i za istraživače i za donosioce odluka u njihovom pristupu međunarodnoj politici, zahtevajući sveobuhvatnije razumevanje uticaja procesa u ovoj ravni na političke događaje i odnose.

Ključne reči: svemir, geopolitika, projekcija moći, svemirsko okruženje, astropolitika, tehnologija, bezbednost