UDK 327::911.3]:620.9
Biblid: 0025-8555, 72(2020)
Vol. 72, No 1, str. 254-273
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2001254P

Pregledni članak
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 16 Mar 2020

GEOPOLITIČKI KONTEKST ENERGETSKE BEZBEDNOSTI

PROROKOVIĆ Dušan (Naučni saradnik na Institutu za međunarodnu politiku i privredu), dusan@diplomacy.bg.ac.rs

Rad razmatra važnost energetske dimenzije geopolitičkih koncepcija u dvadeset prvom veku, polazeći od teze da će fosilna goriva ostati u upotrebi, i to tako što će udeo uglja u ukupnom energetskom bilansu opadati, ali će istovremeno udeo korišćenja prirodnog gasa rasti. Autor razvija argumentaciju u prilog tvrdnje da će spoljnopolitičke odluke ključnih aktera međunarodnih odnosa, kao i međunarodni odnosi u celini, biti u korelaciji sa geografskim rasporedom izvorišta nafte i prirodnog gasa i ruta odnosnih distributivnih kanala – strateških cevovoda. Autor pod geopolitičkim kontekstom podrazumeva projekcije spoljnopolitičkih odluka i procesa aktera međunarodnih odnosa (pre svega onih ključnih, tj. velikih i regionalnih sila) prema određenim geografskim regionima koje su direktno povezane sa pitanjem osiguravanja energetske bezbednosti. Nakon pojmovnog određenja energetske bezbednosti i geopolitike, autor objašnjava značaj energenata za političke odnose i potom analizira geografsku raspoređenost energetskih izvorišta i rezervi, te pruža primere iz savremenih međunarodnih odnosa koji potvrđuju važnost geopolitike energetske bezbednosti. Autor zaključuje da geografski raspored energetskih izvorišta, kao i pravci pružanja strateških cevovoda, pre svega gasovoda, opredeljuju spoljne politike država, utiču na donošenje političkih odluka, oblikuju i usmeravaju dugoročne političke procese.

Ključne reči: energetska bezbednost, geopolitika, nafta, prirodni gas, SAD, Rusija, Kina, Bliski istok