UDK 355.48(497.115) 1999
Biblid: 0025-8555, 72(2020)
Vol. 72, No 2, str. 379-403
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2002379H

Pregledni članak
Primljeno: 14 Feb 2020
Prihvaćeno: 28 Feb 2020

DVADESET GODINA POSLE ORUŽANE INTERVENCIJE NATO: SLUČAJ KOSOVA I METOHIJE I KOREKTIVNA SECESIJA

HRNJAZ Miloš (University of Belgrade – Faculty of Political Science), milos.hrnjaz@fpn.bg.ac.rs

NATO vojna intervencija u Jugoslaviji dogodila se pre dvadeset godina, što je izazvalo nekoliko važnih posledica ne samo po pitanju Kosova i Metohije, već i na globalnom nivou. Ovaj se rad koncentriše na pitanje važnosti slučaja KiM za koncept korektivne secesije. Glavni argument rada je da je slučaj KiM od najvećeg značaja za gore navedeni koncept, jer je motivisao brojne države da zvanično prihvate postojanje korektivne secesije u međunarodnom pravu. Pre nekoliko decenija ovo bi bilo teško zamisliti. Iako slučaj Kosova nije motivisao države da promene formalne izvore međunarodnog prava u tom pogledu, to bi moglo da promeni način ponašanja međunarodnih aktera kada oni donose odluke o secesiji. Prema tome, jedan od zaključaka rada je da, nakon Kosova, duh korektivne secesije ne može biti vraćen u bocu.

Ključne reči: Kosovo i Metohija, korektivna secesija, samoopredeljenje, međunarodno pravo, teza sui generis, Međunarodni sud pravde, Savetodavno mišljenje o Deklaraciji o nezavisnosti