UDK 341.238+355.02(73)
Biblid: 0025-8555, 73(2021)
Vol. 73, No 2, str. 187-213
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2102187S

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Jun 2021
Prihvaćeno: 28 Aug 2021

PRVIH STO DANA BAJDENOVE ADMINISTRACIJE I SPOLJNA I BEZBEDNOSNA POLITIKA SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

R. SIMIĆ Dragan (Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu), draganrsimic@yahoo.com
ŽIVOJINOVIĆ Dragan (Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu), zivojinovic75@yahoo.com

Predmet rada je spoljna i bezbednosna politika SAD u prvih sto dana Bajdenove administracije. Još od vremena prvog mandata Frenklina Delano Ruzvelta, predsednički učinci se na početku administracije mere po prvih sto dana na tom mestu. Najvažnije namere o tome šta se želi postići, odabir tima, ključna postavljenja i uspostavljanje Sistema saveta za nacionalnu bezbednost, najvažniji govori i konkretni potezi prema regionalnim i funkcionalnim pitanjima, govore mnogo o tome kako će spoljna i bezbednosna politika jedne administracije uopšte izgledati. Predsednik Džo Bajden tu nije nikakav izuzetak. Štaviše, njegovo insistiranje da su okolnosti u kojima se SAD nalaze jedan istinski „ruzveltovski trenutak” (Rooseveltian Moment) doprinelo je tome da se na prvih sto dana njegove administracije gleda sa osobenom pažnjom. Autori polaze od hipoteze da je Bajden zahvaljujući iskustvu u Vladi i dobrom čitanju okolnosti u kojima se Amerika i svet nalaze, postavio dobar i funkcionalan sistem nacionalne bezbednosti i napravio jasnu listu spoljnopolitičkih prioriteta. Poput Frenklina Delano Ruzvelta, našao je odgovarajuću ravnotežu između vrednosti i interesa, sredstava i ciljeva, pragmatičnosti i principijelnosti. Zaključak je da, iako prvi koraci obećavaju, ostaje da se vidi da li će Bajden dostići previsoke standarde koje je postavio njegov slavni prethodnik, pogotovo u slučaju nekih nepredviđenih i neočekivanih događaja.

Ključne reči: Sjedinjene Američke Države, spoljna i bezbednosna politika, koncept „prvih sto dana”, Savet za nacionalnu bezbednost SAD, Džo Bajden, Frenklin Delano Ruzvelt