UDK 351.74/.76
Biblid: 0025-8555, 74(2022)
Vol. 74, No 1, str. 7-27
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2201007O

Originalni naučni rad
Primljeno: 07 Dec 2021
Prihvaćeno: 19 Jan 2022
CC BY-SA 4.0

BEZBEDNOSNA KOMPONENTA STABILNOSTI DRŽAVA NA NACIONALNOM I MEĐUNARODNOM PLANU

OBRADOVIĆ Žarko (Associate Professor, Faculty of Security Studies, University of Belgrade), zarko.obradovic@fb.bg.ac.rs
MLADENOVIĆ Miroslav (Full Professor, Faculty of Security Studies, University of Belgrade), m.mladenovic@fb.bg.ac.rs

U radu se analizira problematika političke stabilnosti u kontekstu promena pozicije glavnih političkih subjekata. Izmenjena uloga nacionalne države u uslovima globalizacije, neminovno se odražava i na poimanje i stanje fenomena bezbednosti. S druge strane, broj i karakteristike bezbednosnih izazova i pretnji značajno se povećao. Pored, od ranije prisutnih problema, došlo je do povećanja narkotrafinga, nelegalnih migracija, porasta trgovine ljudskim organima, eskalacije piraterije i kriminalizacije različitih sfera života. Zadnje dve godine svet se suočio i sa novim globalnim bezbednosnim problemom, ovog puta u oblasti zdravlja – pandemijom kovida 19. Praksa je pokazala da je (u većini slučajeva) nacionalna država postala slabija i nesamostalnija a njoj odgovarajući, državnocentristički sistem bezbednosti, neefikasnan, skup, glomazan i neadekvatan mnogim novim pretnjama. Snaga ovakvog zaključka proističe iz analize funkcionisanja sistema nacionalne bezbednosti u uslovima terorističkih napada, ali i iz izučavanja mehanizama rušenja suverenih država pod presudnim uticajem spoljnih faktora.

Ključne reči: Politička stabilnost, država, bezbednost, sistem nacionalne bezbednosti, nedržavna bezbednost