UDK 616-036.21:327(73)
Biblid: 0025-8555, 74(2022)
Vol. 74, No 2, str. 233-253
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2202233G

Pregledni rad
Primljeno: 10 Mar 2022
Prihvaćeno: 21 May 2022
CC BY-SA 4.0

UTICAJ PANDEMIJE COVID-19 NA GLOBALNU ULOGU SAD

GORDANIĆ Jelica (Institute of International Politics and Economics, Belgrade), jelica@diplomacy.bg.ac.rs

Trampova politika unilateralizma proizvela je mnogo kritika na račun globalne uloge SAD i pre početka pandemije COVID-19. Ujedno, COVID-19 je prva globalna kriza od Hladnog rata u kojoj SAD nisu predvodile globalni odgovor. S druge strane, akteri poput Kine i Rusije su iskoristili pandemiju kao stratešku priliku. Donacije medicinske opreme i diplomatija vakcinama su postali važno sredstvo ovih država u borbi za poboljšanje globalne uloge i uticaja. Ove države su povećale uticaj na Balkanu, u Latinskoj Americi, Africi, Aziji i Pacifiku i učvrstile svoje pozicije globalnih aktera. Rad razmatra zašto su SAD izgubile globalnu ulogu za vreme pandemije i šta Bajdenova administracija može uraditi da povrati globalno liderstvo. Autor zaključuje da je vraćanje multilaterlizmu neopdodan korak napred. Ponovno pridruživanje SZO, saradnja sa COVAX, Gavi i QUAD državama mogu biti prave strategije za oživljavanje globalne uloge SAD u kontekstu pandemije COVID-19.

Ključne reči: SAD, COVID-19, diplomatija vakcina, Kina, Rusija, globalna uloga