UDK 339.923(4-672EU)
Biblid: 0025-8555, 74(2022)
Vol. 74, No 3, str. 433-453
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2203433H

Pregledni članak
Primljeno: 15 Jun 2022
Prihvaćeno: 18 Aug 2022
CC BY-SA 4.0

EVOLUCIJA RAZVOJNE POLITIKE EVROPSKE UNIJE – OD ALTRUIZMA DO INTERESNE INSTRUMENTALIZACIJE

HERCEG KOLMAN Nikolina (Doctoral candidate at the University of Zagreb), nikolina.herceg.kolman@gmail.com
BANDOV Goran (Full Professor, Head of International relations and sustainable development university department at the University of Zagreb), gbandov@unizg.hr

Rad ispituje evoluciju razvojne politike Evropske unije, od milenijumskih razvojnih ciljeva Ujedinjenih nacija i (prvog ikada) globalnog pokušaja iskorenjivanja siromaštva, do aktuelnog perioda. Najpre se u okviru prikaza literature konstatuje značajna fokusiranost na dihotomiju između solidarnosti i instrumentalizacije, nakon čega se prelazi na analizu na koji način su velike svetske krize – poput klimatske krize, pandemije Kovida-19 i ukrajinske krize - uticale i oblikovale razvojnu politiku EU. Na osnovu relevantne literature i analize, u članku se objedinjuje nekoliko kategorija faktora koji su uticali na razvojnu politiku Unije, uz zaključak da istraživanje treba da prevaziđe dihotomiju između solidarnosti i instrumentalizacije i razvije obuhvatnije analitičke alate, kako bi se adekvatnije razumeli pojačani izazovi pri kreiranju savremenih razvojnih politika. Radi unapređenja analitičkih okvira neophodno je fokusiranje na dvojnu ulogu razvojne politike Evropske unije koja služi kao most između spoljnog i unutrašnjeg domena, kao i na integraciju s drugim politikama, posebno onima u oblastima mira, klime i zdravstva.

Ključne reči: razvojna politika Evropske unije, razvojna saradnja, milenijumski razvojni ciljevi, Agenda 2030, klimatske promene, Kovid-19, rat u Ukrajini, mir, diplomatija, stabilnost, bezbednost