UDK 502.131.1(497.11:4-672EU)
Biblid: 0025-8555, 75(2023)
Vol. 75, No 1, str. 7-37
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2301007R

Originalni naučni rad
Primljeno: 15 Aug 2022
Prihvaćeno: 01 Nov 2022
CC BY-SA 4.0

ODRŽIVI RAZVOJ U NOVOJ METODOLOGIJI PRISTUPANJA SRBIJE EU

RISTANOVIĆ Vladimir (Institute of European Studies, 11 Square Nikola Pašić, Belgrade), vladimir.ristanovic@ies.rs

Cilj ovog članka je analiza svih elemenata održivog razvoja, posebno u kontekstu nove metodologije politike proširenja za zemlje Balkana. U osnovi, analiza se zasniva na konceptu iz Agende 2030. Drugi koncept se sastoji od dve metodologije za pristupanje EU, gde su kriterijumi grupisani kroz poglavlja (stara metodologija) i klastere (nova metodologija). istraživačko pitanje u ovom radu je da li je nova metodologija pristupanja EU garancija za postizanje boljih vrednosti indikatora održivog razvoja ili ne. Više-kriterijumska analiza odlučivanja (MCDA), tačnije Proces analitičke hijerarhije (AHP metoda), koristi se za određivanje prioriteta kriterijuma održivog razvoja na osnovu indikatora održivog razvoja kroz dva različita koncepta. Rezultati analize su pokazali da je postizanje SDG-a prema Agendi 2030 utvrđeno metodološki po zemljama, uz uvažavanje specifičnosti zemalja i njihovih politika. Takođe, rezultati su pokazali da je prihvatanje nove metodologije, odnosno organizovanje poglavlja u klastere i shodno tome pregrupisavanje indikatora, pokazalo bolje rezultate. Zaključci iz ovog članka mogu se primeniti u donošenju odluka o izboru najboljeg pristupa održivom razvoju za pojedine zemlje.

Ključne reči: COR, nacionalni strateški okvir, članstvo u EU, proces pristupanja, poglavlja, klasteri, Agenda 2030, AHP metod