UDK 339.923:061.1EU(497.7)
Biblid: 0025-8555, 75(2023)
Vol. 75, No 3, str. 435-458
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2303435D

Original article
Primljeno: 28 Jun 2023
Prihvaćeno: 02 Sep 2023
CC BY-SA 4.0

Geopolitički izazovi i makedonski put ka pristupanju Evropskoj uniji

DASKALOVSKI Zhidas (University of Sv. Kliment Ohridski, Skopje, North Macedonia), zidas.daskalovski@uklo.edu.mk

Iako je utemeljena na vrednostima i pravilima, politika proširenja Evropske unije oduvek je bila podložna geopolitičkim uticajima. Autor se posebno fokusira na makedonski slučaj u tom kontekstu, posmatrajući ga u okviru smanjene verodostojnosti politike proširenja, nedostatka napretka ka ispunjenju kriterijuma za članstvo, kao i komplikacija izazvanih ruskom invazijom na Ukrajinu. Osim veta koji je Grčka nametnula zbog spora oko imena (što je započeto 2005. godine), napredak Skoplja ka pristupanju EU dodatno su ometali dodatni izazovi vezani za demokratsku regresiju, zarobljavanje države i korupciju. Međutim, ni promena vlasti ni zaključivanje Prespanskog sporazuma sa Atinom 2018. godine nisu rezultirali otvaranjem pregovora o pristupanju EU, usled francuskog i bugarskog protivljenja. U međuvremenu, zabrinutosti u vezi sa visokim stepenom korupcije ostale su prisutne, dok su bugarski bilateralni zahtevi postali deo širih očekivanja Evropske unije od Skoplja. Autor zaključuje da na makedonski slučaj u značajnoj meri utiču bilateralna i geopolitička razmatranja, što dodatno utiče na podrivanje legitimiteta i ciljeva proširenja Evropske unije.

Ključne reči: Proširenje EU, Zapadni Balkan, uslovljavanje, geopolitička razmatranja, bilateralni sporovi, korupcija