UDK 339.92(497:4-672EU)
Biblid: 0025-8555, 75(2023)
Vol. 75, No 3, str. 485-504
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2303485Y

Review article
Primljeno: 19 Jun 2023
Prihvaćeno: 08 Sep 2023
CC BY-SA 4.0

Odnosi Zapadnog Balkana sa Evropskom unijom između Sad, Rusije i Turske

YETİMOĞLU Yağmur (Bahçeşehir University, Istanbul), yagmuryetimoglu@gmail.com
AKŞEMSETTİNOĞLU Gökhan (Çankaya University, Ankara), gokhana@cankaya.edu.tr

Usled bezbednosnih zabrinutosti proisteklih iz skorije prošlosti, Evropska unija odlučila je da uključi Zapadni Balkan (ZB) u proces proširenja. U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države (SAD), Rusija i Turska promovisale su potrebu za ravnotežom moći u regionu, premda su njihovi interesi međusobno suprotstavljeni. Zapravo, SAD je podržala politike Evropske unije spram Zapadnog Balkana kako bi konsolidovala evroatlantske integracije i zadržala svoj autoritet kao supersila na istočnoj strani Atlantika. Druga velika sila, Rusija, nastojala je da pruži kontratežu Evropskoj uniji i SAD-u u regionu kroz bliske odnose sa Srbijom. S druge strane, zemlja iz bliskog susedstva, Turska, usvojila je politiku meke moći i dobrosusedskog pristupa prema ZB kako bi ojačala odnose sa starim partnerima, na osnovu percepcije o zajedničkoj kulturi, istoriji i nasleđu. Ovaj članak analizira suprotstavljene nacionalne interese SAD, Rusije i Turske u kontekstu pristupa evropske normativne moći spram Zapadnog Balkana.

Ključne reči: proširenje, evroatlantske integracije, ravnoteža moći, meka moć, kontrateža, supersila, borba za moć, Evropska unija.