UDK 323.266:004.738.5
Biblid: 0025-8555, 75(2023)
Vol. 75, No 4, str. 685-710
DOI: https://doi.org/10.2298/MEDJP2304685K

Pregledni rad
Primljeno: 31 Aug 2023
Prihvaćeno: 05 Oct 2023
CC BY-SA 4.0

Veštačka inteligencija za otkrivanje lažnih vesti na socijalnim medijima – ispitivanje stavova

KOVAČEVIĆ Ana (Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, Beograd), kana@fb.bg.ac.rs
DEMIĆ Emir

U današnjem digitalnom dobu, socijalni mediji (društvene mreže) imaju značajnu ulogu u širenju informacija. Međutim, pojave kao što su lažne vesti mogu značajno narušiti poverenje korisnika. U isto vreme, veštačka inteligencija otvara nove izvanredne mogućnosti, dok donosi i značajne izazove. Veštačka inteligencija se već primenjuje u otkrivanju lažnih vesti na društvenim mrežama, čineći ovo značajnim područjem istraživanja zbog velikog uticaja na društvo i politiku. Ovaj rad proučava primenu veštačke inteligencije na društvenim mrežama, s posebnim osvrtom na otkrivanje lažnih vesti, i to kroz analizu stavova studentske populacije. Pored toga, ispituju se razlike između starijih i mlađih studenata u njihovim odgovorima. Rezultati ukazuju na ograničenu upućenost studenata u ovu vrstu programa, čime se nameće potreba za obrađivanjem ovih tema u budućim univerzitetskim nastavnim planovima. Veći broj studenata smatra da su algoritmi veštačke inteligencije za otkrivanje lažnih vesti korisni za društvo u odnosu na one koji smatraju suprotno. Rezultati ukazuju da postoji zabrinutost u pogledu moguće zloupotrebe ovih tehnologija i njihovog uticaja na slobodu govora, stoga se ističe potreba za nepristrasnim nadzorom i regulativom. Istraživanje je pokazalo da su studenti svesni prednosti i ograničenja primene veštačke inteligencije na društvenim mrežama, a stariji studenti pokazuju veću otvorenost prema tim programima.

Ključne reči: rizici, mašinsko učenje, statistika, upitnik, algoritmi, Srbija.