УДК 330.101:553.98](55)
Библид: 0025-8555, 62(2010)
Vol. 62, No 1, стр. 7-36
ДОИ:

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Dec 2009
Прихваћено: 15 Jan 2010

ПОТЕНЦИЈАЛНА ХЕГЕМОНИЈА ИРАНА МЕЂУ ИСЛАМСКИМ ЗЕМЉАМА ПРОИЗВОЂАЧИМА НАФТЕ – ИМПЛИКАЦИЈЕ ЗА ГЕОПОЛИТИКУ НАФТЕ

LEIGH James (Prof. Dr. James Leigh, Professor at the University of Nicosia), leigh.j@unic.ac.cy
VUKOVIĆ Predrag (Predrag Vuković, Research Assistant at the University of Nicosia), p_vukovic85@hotmail.com

Последњих деценија снабдевање нафтом у свету све више је у рукама исламских земаља око Персијског залива. Чињеница да се у овим земљама бележи висок ниво производње и да оне поседују највећи удео у светским резервама нафте, могла би да буде од веома велике важности. Ова „нафтна сила” би могла да доведе до одређених стратегијских геополитичких промена уколико се нафта користи као економско и политичко оружје. Сасвим је могуће да апокалиптично обраћање милитантног исламизма који долази из Ирана повеже шиите и суните у региону у тежњи да се створи светски исламски „калифат”. То би могло да доведе до нове тројне поделе суперсила од којих би једну чинио блок исламских заливских земаља богатих нафтом. Друге две суперсиле би се бориле да одрже увоз нафте из исламских земаља произвођача нафте које би могле да подпадну под доминацију Ирана.

Кључне речи: Иран, исламизам, шиити, сунити, нафта, Персијски залив, OPEC, геополитика, нуклеарно оружје, сукоб цивилизација