УДК 339.9:061.1](510)
Библид: 0025-8555, 62(2010)
Vol. 62, No 3, стр. 418-462
ДОИ:

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Jul 2010
Прихваћено: 15 Aug 2010

ОДНОСИ КИНЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ: ГЕОЕКОНОМСКА ОСОВИНА У РАЗВОЈУ

BABIĆ Blagoje S. (Prof. dr Blagoje Babić, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), blagosb@ptt.rs

Кина и Европска унија су високо заинтересоване за развој међусобних односа. Усаглашеним деловањем јачају свој положај у светским пословима. У међусобним односима користе методе Геоекономије. Засновале су „стратешко партнерство“. Једна у другој не виде војну претњу него једног од главних економских партнера. Привреде двеју страна су високо комплементарне. „Заједнички економски интереси“ имају одлучујуће важно место у политици Кине и ЕУ једне према другој. ЕУ је највећи економски партнер Кине. Она је њено највеће извозно тржиште, највећи извор нових технологија и опреме и један од највећих извора страних улагања. Кина је други по важности извор увоза индустријских производа у ЕУ и најбрже растуће извозно тржиште за ЕУ. Проширивање ЕУ на Исток има и повољних и неповољних дејстава на интересе Кине. Главни извор трења у односима Кине и ЕУ су: висок кинески суфицит у међусобној трговини, висока конкурентност кинеских производа на тржишту ЕУ и потрага Кине за изворима енергије у деловима света које земље Запада, укључујући водеће чланице ЕУ, сматрају својим традиционалним „забранима“, као што су Блиски исток и Африка. Кина и ЕУ створиле су механизме за решавање сукоба интереса у међусобној трговини кроз дијалог.

Кључне речи: Кина, Европска унија, стратешко партнерство, геоекономија, трговински спорови, страна улагања, технологија