УДК 341.238(497.115+7)
Библид: 0025-8555, 62(2010)
Vol. 62, No 3, стр. 531-564
ДОИ:

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Jul 2010
Прихваћено: 15 Aug 2010

СЈЕДИЊЕНЕ АМЕРИЧКЕ ДРЖАВЕ И ПРОБЛЕМ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

MANETOVIĆ Edislav (Prof. dr Edislav Manetović, profesor na Whitehead School of Diplomacy and International Relations, Seton Hall University, SAD), edislavm@yahoo.com
MILJUŠ Brano (Prof. dr Brano Miljuš, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, predavač na Univerzitetu Singidunum i Opeiron u Beogradu), brano@diplomacy.bg.ac.rs

Један од кључних актера у развоју косметског питања од распада СФРЈ су САД. Вашингтон ће имати кључну улогу и у даљем току налажења решења косметског питања. Проналажење компромисног решења захтева идентификовање и преиспитивање релевантних националних интереса и спољнополитичких циљева. Континуитет америчких интереса у Европи од 1989. године и у Србији од 1999. године указује да Вашингтон неће у догледној будућности мењати своја три основна циља: ширење НАТО савеза, консолидација демократских политичких система и легитимизација хуманитарних интревенција. Последњи циљ има приоритет: независно Косово доприноси легитимизацији принципа хуманитарних интервенција. Сходно овоме може се закључити да ће током и после септембарског заседања Генералне скупштинуе УН, Вашингтон настојати да блокира отварање статусних разговора, а једнострану сецесију Приштине наставити да брани као суи генерис случај. Покретање разговора између Београда и Приштине захтева упечатљиву, али конкретну и спроводиву идеју прихватљиву свим релевантним актерима. Оквири такве идеје су дати у закључку овог рада.

Кључне речи: Косовски проблем, улога САД, национални интереси и спољнополитички циљеви, могућности компромисног решења, идеја прихватљива свим релевантним актерима