УДК 336.132.2
Библид: 0025-8555, 62(2010)
Vol. 62, No 4, стр. 585-601
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1004585P

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Oct 2010
Прихваћено: 15 Nov 2010

ФИНАНСИЈСКА КРИЗА И ФОРМИРАЊЕ ЕВРОПСКОГ МОНЕТАРНОГ ФОНДА - ТРЕБА ЛИ МЕЊАТИ ЕВРОПСКИ СПОРАЗУМ

PETROVIĆ Pero (Prof. dr Pero Petrović, naučni savetnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, Makedonska 25.), pera@diplomacy.bg.rs
ŽIVKOVIĆ Aleksandar (Prof. dr Aleksandar Živković, Ekonomski fakultet, Beograd), acazivne@yubc.net

У овом раду аутори анализирају могућности и предности реализације идеје стварања Европског монетарног фонда, европског еквивалента ММФ. Европски званичници и експерти сматрају да се финансијске кризе у Европској унији, као што је био случај Грчке, могу успешније решавати у оквиру институција ЕУ. Помоћ коју би давао ЕМФ била би везана за строге услове. ECB, која инсистира на независности, придружила би се у успостављању тог механизма, пошто сада не постоји механизам за пружање финансијске помоћи државама чланицама Еурозоне. Може се очекивати да би будући ЕМФ имао важну улогу у спречавању настанка финансијских криза у земљама чланицама Еурозоне.

Кључне речи: Европски споразум, промене, криза, Европски монетарни фонд, финансијска архитектура