УДК 355.43(497+560)
Библид: 0025-8555, 62(2010)
Vol. 62, No 4, стр. 691-714
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1004691J

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Sep 2010
Прихваћено: 15 Oct 2010

ЗАПАДНИ БАЛКАН У ПРОЈЕКЦИЈИ „ТУРСКЕ СТРАТЕШКЕ ВИЗИЈЕ“

JEFTIĆ-ŠARČEVIĆ Nevenka (Dr Nevenka Jeftić-Šarčević, naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politika i privredu, Beograd), jeftic@diplomacy.bg.ac.rs

У Турској су у току промене на унутрашњем и спољнополитичком плану. Доведено је у питање секуларно устројство турске државе. Уследио је процес ревитализације и афирмације исламске традиције Турске. Израђен је државни пројекат „Турска стратешка визија 2023“. Пројекат предвиђа повећање моћи Турске од регионалне силе ка глобалном актеру. То захтева радикалне промене спољне политике. Поред исламског фактора, планови Турске засновани су на геополитичкој позицији Турске, која себе види као највеће чвориште енергетских токова и као будуће средиште три континента: Африке, Азије и Европе. Један од корака на путу промена представља процес десекуритизације и секуритизације који уводи ревитализацију верског фактора. Радикалне промене турске спољне политике према свету укључују и Западни Балкан као један од приоритета блиског окружења.

Кључне речи: Турска стратешка визија, турски пројекат „Стратешка дубина“, Турска и Западни Балкан, сарадња Турске и Србије