УДК 343.359.2
Библид: 0025-8555, 63(2011)
Vol. 63, No 1, стр. 24-51
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1101024M

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Jan 2011
Прихваћено: 15 Feb 2011

КРИВИЧНО ДЕЛО АГРЕСИЈЕ ИЗМЕЂУ КОНСЕНЗУСА И ОСПОРАВАЊА

MILOVANOVIĆ Miloš (Miloš Milovanović, student doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu), milos.milovanovic86@yahoo.com

Вишедеценијска борба за прихватљивом дефиницијом кривичног дела агресије као међународног злочина праћена је многобројним проблемима. Поједине државе су у дефинисању агресије виделе знак спаса против страног мешања у своје унутрашње проблеме, док су друге то сматрале ограничавајућим фактором у остваривању својих интереса. У таквој борби између консензуса и оспоравања свака победа је била Пирова, а цена сваког компромиса била је висока. Ипак, након међународне конференције о ревизији Римског статута Међународног кривичног суда, одржане 2010. године, чини нам се да је тражено решење на видику. У овом раду аутор приказује историјски развој кривичног дела агресије од теоријских расправа о агресији до њеног инкриминисања као међународног кривичног дела. Критичком анализом норми међународних докумената који забрањују агресивне ратове, као и пресуда међународних судова донетих на основу истих, указује се на све предности и мане дефинисања агресије. На крају рада, сумирајући закључке, аутор „предвиђа будућност“ кривичног дела агресије, имајући на уму најновије резултате у теорији и пракси међународног кривичног права.

Кључне речи: кривично дело агресије, суђења у Нирнбергу и Токију, Повеља Уједињених нација, Резолуција Генералне скупштине УН 3314 (XXIX), Међународни кривични суд