УДК 343.326:004.738.5
Библид: 0025-8555, 63(2011)
Vol. 63, No 3, стр. 417-448
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1103417Z

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Jun 2011
Прихваћено: 15 Jul 2011

ЗЛОУПОТРЕБА ИНТЕРНЕТА У СВРХЕ ТЕРОРИЗМА

ZIROJEVIĆ FATIĆ Mina (Dr Mina Zirojević Fatić, istraživač saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), mina.zirojevic@gmail.com

У овој анализи ауторка је покушала да установи везу, сличности и разлике између изражавања терористичких организација на интернету и у конвенционалним медијима. Посебно је значајно да интернет терористи користе као оружје, као начин комуникације међу активистима и као конвенционални медиј. У чланку је анализиран само трећи начин – коришћење интернета као конвенционалног медија.

Кључне речи: Интернет, тероризам, медији, терористичке организације, САД