УДК 327(510:470)
Библид: 0025-8555, 63(2011)
Vol. 63, No 4, стр. 483-504
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1104483L

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Sep 2011
Прихваћено: 15 Oct 2011

НОВА СПОЉНОПОЛИТИЧКА СТРАТЕГИЈА КИНЕ И ЗАБРИНУТОСТ РУСИЈЕ

LUKIN Alexander (Alexander Lukin, Director, Vice-President, The Diplomatic Academy of the Foreign Ministry of Russia), asia@mgimo.ru

Најновији трендови у спољној политици Пекинга постали су тема о којој се широко расправља у свету. Економски успех који је Кина постигла током последњих десет година довео је до тога да она заузме асертивинији приступ у свом односу са спољним светом. Ова промена се испољила у тврђем приступу односа Кине са њеним партнерима, мањој склоности ка компромису и нагињању ка томе да се на спољни притисак одговори већим притиском, на ударце споља јачим ударцима. Нова кинеска асертивност се може разумети. Уосталом, она представља само природну тежњу новог, великог и успешног режима који активно настоји да оствари кинеске интересе. Истовремено, тачно је да је успешан економски развој током последњих десет година довео до пораста национализма међу елитом. Ако нагињање ка национализму преовлада у кинеској спољној политици суседи ове земље, укључујући Русију, мораће озбиљно да преиспитају свој приступ у односу на овог растућег џина.

Кључне речи: Кина, Русија, САД, национализам, спољна политика, асертивност