УДК 327(470.661)
Библид: 0025-8555, 63(2011)
Vol. 63, No 4, стр. 583-612
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1104583J

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Oct 2011
Прихваћено: 15 Nov 2011

ПРОБЛЕМ НАГОРНО КАРАБАХ У СВЕТЛУ БИЛАТЕРАЛНИХ ОДНОСА ЧЛАНИЦА МИНСК ГРУПЕ ОЕБС-А

JOVIĆ LAZIĆ Ana (Ana Jović Lazić, istraživač-saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), anajovic@diplomacy.bg.ac.rs
JELISAVAC TROŠIĆ Sanja (Sanja Jelisavac Trošić, istraživač-saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), sanja@diplomacy. bg.ac.rs
JAZIĆ Aleksandar (Aleksandar Jazić, istraživač-saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), jazic@diplomacy.bg.ac.rs

У раду ће бити речи о сукобу Јерменије и Азербејџана у вези са територијом Нагорно Карабах, као и о многим покушајима да тај сукоб добије коначно решење. Рат између Јерменије и Азербејџана око територије Нагорно Карабаха је окончан споразумом о прекиду ватре под окриљем Минск групе ОЕБС-а, која је добила мандат за проналажење коначног решења за овај проблем. Овај процес траје већ годинама, али до решења се још није дошло. Европска унија последњих година покушава да смањи зависност од руског природног гаса и да се оријентише на нове снабдеваче, пре свега из региона Јужног Кавказа. Запад је тренутно заинтересован за решавање сукоба на Јужном Кавказу због својих економских и политичких интереса у региону и чињенице да ови сукоби представљају ризик за инвестиције. Аутори у раду износе и ставове заинтересованих страна у решавању проблема Нагорно Карабаха и анализирати њихове интересе у покушају да предвиде могућа коначна решења овога сукоба.

Кључне речи: Нагорно Карабах, „замрзнути сукоб”, Минск група ОЕБС-а, Мадридски принципи, пројекат Набуко, пројекат Јужни ток, Европска унија, Руска Федерација