УДК 341:347.378
Библид: Vol. LXV, br. 4
Vol. 65, No 4, стр. 509-536
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1304509J

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Oct 2013
Прихваћено: 15 Nov 2013

МЕЂУНАРОДНА ЗАШТИТА ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

JANKOVIĆ Dijana (Mr Dijana Janković, sudija Višeg suda u Nišu), dijanaj@open.telekom.rs

Међународна заједница је кроз релевантне међународне документе успоставила стандарде за заштиту права интелектуалне својине. Заштита права интелектуалне својине може имати вишеструки значај за развој једног друштва, допринети јачању економије и унапређењу стандарда живота. Државе које су лидери иновацији и креативности утврђују јаке легалне механизме који обезбеђују заштиту права интелектуалне својине. Верује се да је неопходно за све секторе, укључујући и власнике садржаја, Интернет провајдере, рекламне брокере, да сарађују, заједно са државним органима гоњења како би се пронашла практична и ефикасна решења за заштиту права интелектуалне својине. Појавни облици повреде права интелектуалне својине исказују се кроз нелегалну производњу, кријумчарење и дистрибуцију пиратских производа, затим кроз кривична дела у вези са прањем новца, као и дела која се односе на кршење закона у погледу заштитног знака, имена и ауторских права. Кривичне истраге се стога, посебно фокусирају на идентификовање, ометање и онемогућавање међународних криминалних организација које се баве криминалним активностима усмереним на повреду права интелектуалне својине.

Кључне речи: права интелектуалне својине, међународна заједница, фалсификовани производи, Интернет, заштитни знак, ауторска права