УДК 342.2/.6(82)
Библид: Vol. LXVI, br. 1-2
Vol. 66, No 1-2, стр. 137-159
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1402137K

Оригинални научни рад
Примљено: 15 Feb 2014
Прихваћено: 15 Aug 2014

ПЕРОНИЗАМ КАО МОДЕЛ ДРУШТВЕНОГ И ПОЛИТИЧКОГ РАЗВОЈА: САВРЕМЕНИ АРГЕНТИНСКИ МИТ

KRSTIĆ Zoran (Prof. dr Zoran Krstić, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Beograd), zorkrst@yahoo.com

Предмет анализе у овом раду јесте проучавање настанка и развоја феномена перонизам, најважнијег политичког покрета и идеологије у Аргентини, можда и у целој Латинској Америци, у XX веку. Циљ рада је да се перонизам представи као политички покрет који је настао за време Хуана Доминга Перона средином прошлог века, али покрет који је наставио да егзистира, траје и после одласка са политичке сцене Перона. Временом је перонизам постао и нешто више од политичког покрета или модела развоја, па се готово може окарактерисати као мит. Данас је перонизам један од кључних чинилаца друштвеног развоја у Аргентини. Фокус истраживања усмерен је на представљање и експликацију појмова који се углавном везују за Перона, његов покрет и владавину као што су популизам, президенцијализам и персонализација власти. У овом раду биће анализирани услови, чињенице и околности у којем је перонизам настао и трајао упркос многим критикама и спорењима како у научној литератури, тако и у аргентинском друштву.

Кључне речи: перонизам, президенцијализам, популизам, хустицијализам, каудиљизам, олигархија, корпоративна држава, Хустицијалистичка партија, Перонистички покрет, ауторитарни режим