УДК 341.225.5 (265.54)
Библид: Vol. LXVI, br. 3-4
Vol. 66, No 3-4, стр. 265-282
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1404265D

Оригинални научни рад
Примљено: 01 Jun 2014
Прихваћено: 01 Jul 2014

ТЕРИТОРИЈАЛНИ СПОР У ЈАПАНСКОМ МОРУ И ЊЕГОВ УТИЦАЈ НА РЕГИОНАЛНУ БЕЗБЕДНОСТ

DIMITRIJEVIĆ Duško (Dr Duško Dimitrijević, direktor i naučni savetnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs
DUJIĆ Ivan (Dr Ivan Dujić, istraživač saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), ivandujic@gmail.com

Подручје Јапанског мора, последњих година, постало је проприште територијалног спора између јужне Кореје (Републике Кореје) и Јапана око острва Такешима/Докдо. Питање разграничења морских појасева посебно је отежано због предузимања једностраних државних аката. Иако се конкретне околности у вези решавања територијалног спора разликују, обе државе у њему виде шансу за осигурањем својих геостратешких, а потом и економских интереса. Овај спор попут других територијалних спорова у југоисточној Азији (у Јужном и Источном кинеском мору) представља узрок нестабилности која све више угрожава мир и безбедност у овом делу света. Већина политичких фактора у државама које су укључене у поменуте спорове, под одређеним унутрашњим и спољним политичким околностима, користе спорове као инстументе за постизање шире подршке својим владама. Пошто се територијални спорови тичу питања државног суверенитета које је по правилу везано са психолошким чиниоцима (националистичким осећањима и достојанством народа), и историјским наслеђем (које је у не малом броју случајева обојено тешком империјалном или колонијалном прошлошћу), ниједна страна у спору не жели да направи уступке другој страни, што указује да се спор неће моћи тако лако решити и превазићи мирним путем без инфилтрације спољњег политичког фактора. У студији која следи, аутор износи међународноправну и политичку анализу територијалног спора у Јапанском мору са објашњењима о његовом утицају на регионалну безбедност.

Кључне речи: Територијални спорови, Такешима/Докдо, Јапанско море, међународно право мора, UNCLOS, регионална безбедност, источна Азија