УДК 355.02(470)
Библид: Vol. LXVI, br. 3-4
Vol. 66, No 3-4, стр. 283-304
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1404283J

Оригинални научни рад
Примљено: 01 Aug 2014
Прихваћено: 01 Sep 2014

САРАДЊА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ И НАТО У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКЕ БЕЗБЕДНОСТИ

JOVIĆ-LAZIĆ Ana (Dr Ana Jović-Lazić, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), anajovic@diplomacy.bg.ac.rs

Очување стабилности у ширем региону Европе, не може се остварити без сарадње Европске уније, Руске Федерације и НАТО-а. Дијалог Уније са Русијом у области безбедности обележен је чињеницом да ЕУ жели да изгради сопствени безбедносни и одбрамбени систем, уз тенденцију да се у планирању операција и војног развоја углавном ослони на НАТО. Такође, ЕУ је спремна да предложи Русији да се, у одређеној мери, укључи у тај систем. Циљ НАТО-а је да задржи кључну улогу у обезбеђењу стабилности и безбедности у Европи и свету. Истовремено НАТО показује спремност да тесно сарађује са ЕУ, као и да се кроз одређене органе НАТО-а периодично консултује са Русијом. Руска Федерација, међутим, инсистира на томе да се европска безбедност обезбеди кроз њену равноправну сарадњу са НАТО и ЕУ. Актуелна украјинска криза показала се као највећи изазов за европску безбедност од краја хладног рата. Она је јасно указала да односе Русије, ЕУ и НАТО све више карактеришу неразумевање, неповерење и конфронтације, што може имати веома негативне последице по очување мира и безбедности у Европи.

Кључне речи: Европска унија, Руска Федерација, НАТО, европска безбедност, савремени међународни изазови