УДК 141.7:329.12
Библид: Vol. LXVII
Vol. 67, No 1, стр. 45-63
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1501045N

Оригинални научни рад
Примљено: 01 Feb 2015
Прихваћено: 01 Mar 2015

ГЛОБОСКЕПТИЦИЗАМ КЛАСИЧНИХ ЛИБЕРАЛА

NOVIČIĆ Žaklina (Dr Žaklina Novičić, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd),

Постоји релативно обновљена расправа о светској влади и светској држави последњих година, као и обновљено традиционално одбијање такве идеје, данас познато као глобоскептицизам. Како је ова расправа више пута оживљавана, и будући да је скептицизам према глобалној политичкој организацији врло стара појава, овај рад се бави њиховим почецима код класичних либералних мислилаца, као и њихових претходника. Рад пружа преглед ставова класичних либералних мислилаца према глобалној политичкој организацији, и закључује да су они идентификовали неспособност и непожељност идеје да се државе могу добровољно одрећи свог суверенитета и пренети га на вишу, глобалну власт.

Кључне речи: класични либерали, рат, светска држава, скептицизам, суверенитет