УДК 355.58(4-672EU)
Библид: Vol. LXVII, br. 1
Vol. 67, No 1, стр. 64-78
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1501064J

Оригинални научни рад
Примљено: 01 Feb 2015
Прихваћено: 01 Mar 2015

НОВИ ПРИСТУП СИСТЕМУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

JAZIĆ Aleksandar (Dr Aleksandar Jazić, naučni saradnik, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd),

Након Хладног рата цивилна одбрана је трансформисана у цивилну заштиту, тако што је овај део државне структуре премештен из оружаних снага у цивилни сектор. Постоје два разлога за то: први, директна претња од нуклеарног рата је престала, и други, главне природне катастрофе су узроковане климатским променама. Данашња цивилна заштита је организована да заштити живот и власништво у случајевима катастрофа које узрокује природа или човек. Услед проблема који су изникли са појавом природних катастрофа, Европска унија је започела процес чији је циљ виша ефикасност цивилне заштите у земљама чланицама, али такође и са формирањем заједничког система цивилне заштите на својој територији. Кључни разлог за формирање заједничког система цивилне заштите је чињеница да катастрофа у једној земљи има последице у неколико суседних земаља. Због тога оквир модернизације Цивилне заштите Европске уније укључује и земље нечланице.

Кључне речи: цивилна заштита, катастрофа, Европска унија, сарадња, модернизација