УДК 327(510:4-191.2) 327(510:4-11)
Библид: Vol. LXVII, br. 2-3
Vol. 67, No 2-3, стр. 167-183
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1503167T

Pregledni članak
Примљено: 01 May 2015
Прихваћено: 01 Jun 2015

ОКВИР ЗА САРАДЊУ „16+1”: НАСТАНАК, ОБЕЛЕЖЈА И ПЕРСПЕКТИВА

TIANPING Kong (The author is Research Fellow at the Institute of European Studies, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing),

Рад анализира различите фазе у развоју односа Кине и земаља Средње и Источне Европе током последњих 25 година, са тежиштем на новој стратегији Кине усмереној на овај део европског континента. Аутор заступа тезу да се примена тзв. регионалног приступа у виду јачања односа са земљама Средње и Источне Европе може сматрати пробојем кинеске спољне политике у овом делу света. Оквир за сарадњу „16+1” је уобличаван током претходне три године и може се рећи да, онолико колико је Кина поново открила земље Средње и Источне Европе, толико су и ове земље поново откриле једну нову и различиту Кину, те је дошло до међусобног зближавања условљеног заједничким интересима. Аутор оцењује да Оквир за сарадњу „16+1” не представља нити групу ни класичну међународну организацију због основних обележја, попут лабаве институционализације, партнерства заснованог на једнакости, свеобухватности сарадње и вишефункционалном аранжману. Аутор у закључку наглашава да, иако је као новина у међународним односима суочен са више изазова, Оквир за сарадњу „16+1” има добрих изгледа за будућност јер је заснован на постојању узајамне политичке воље за сарадњом и заједничких захтева за тешњим економским повезивањем.

Кључне речи: Кина, Средња и Источна Европа, спољна политика