УДК UDK:339.56+339.92(510)
Библид: 0025-8555, 67(2015)
Vol. 67, No 2-3, стр. 196-216
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1503196S

Оригинални научни рад
Примљено: 01 May 2015
Прихваћено: 01 Jun 2015

ЕКОНОМСКИ ПОЈАС НОВОГ ПУТА СВИЛЕ: КИНЕСКИ ПРОДОР НА ЗАПАД ИЛИ ОДГОВОР НА АЗИЈСКЕ ИЗАЗОВЕ

SIMIĆ Jasminka (Autorka je naučni saradnik i novinar-urednik u Radio-televiziji Srbije), jassminka2002@yahoo.com

Рад анализира како кинески пројекат Економског појаса Новог пута свиле може да представља изазов за недавно формирану Евроазијску економску унију, са Русијом као водећом снагом, и Северноамеричку и пацифичку трговинску мрежу, којом доминирају САД. Ауторка разматра како преклапање надлежности и утицаја ових регионалних економских групација погађа њихову комплементарност и конкурентност на светском тржишту и како утиче на ток међународних односа. Економски појас Новог пута свиле је кинески пројекат стварања јачих економских, саобраћајних, међуљудских и културних веза између Кине и земаља Централне Азије, али без Русије. Нови пут свиле обухватао би два трговинска пута - копнени и морски и пратио би трасу древног Пута свиле. Када пројекат Новог пута свиле, који повезује три континента, буде реализован донеће нове шансе за развој и нову будућност, како за Кину тако и за све државе дуж овог пута, укључујући и оне из југоисточне Европе. Ауторка закључује да би Економски појас Новог пута свиле могао да ублажи спорове западних и далекоисточних земаља у погледу превласти у Евроазији.

Кључне речи: „Нови пут свиле”, Трансатлантско трговинско и инвестиционо партнерство (ТТИП), политика „16+1”, Србија, Евроазијска економска унија, Кина, Синђанг, Транспацифичко партнерство