УДК 338.124.4:[338.23:336.74
Библид: 0025-8555, 67(2015)
Vol. 67, No 4, стр. 391-410
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1504391P

Pregledni članak
Примљено: 01 Jun 2015
Прихваћено: 01 Jul 2015

УТИЦАЈ СВЕТСКЕ ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ НА ГЛОБАЛНИ ВАЛУТНИ РАТ

PETROVIĆ Dr Pero (Dr Pero Petrović je naučni savetnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), pero@diplomacy.bg.ac.rs
KOSTIĆ Dr Duško (Doc dr Duško Kostić, Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Beograd), dusko.kostic@gmail.com

Рад разматра како се продубљивање глобалне економске кризе одражава на светске финансијске токове и функционисање међународних финансијских институција, са посебним фокусом на питања да ли је са падом евра почео глобални валутни рат и да ли се ствара својеврсна банкарска завера на светском тржишту злата. Дугорочна финансијска криза ставља захтеве за одлучујуће реформске потезе у функционисању и структури ММФ-а, Светске банке и других глобалних и регионалних финансијских институција. Кина постаје све издашнији зајмодавац, у крајњој инстанци за велики број финансијски осиромашених држава, нудећи им из геополитичких разлога све значајнију подршку у јуанима. Кина и Русија се у домену економског развоја јако допуњују: делокруг сарадње је јако широк а постоји снажан потенцијал за успостављање друге светске валуте, чиме би се потиснуо долар као доминантна валута у светским робним и финансијским трансакцијама. Аутори закључују да се борба за повећање конкурентности националне државе, на штету других, наставља и у ери најдубље светске финансијске кризе.

Кључне речи: глобална економска криза, монетарна политика, амерички долар, резервна валута, валутни рат, трговина златом