УДК 327.39::28
Библид: 0025-8555, 68(2016)
Vol. 68, No 1, стр. 54-71
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1601054B

Pregledni članak
Примљено: 15 Dec 2015
Прихваћено: 15 Jan 2016

ИСЛАМСКА ДРЖАВА: ИЗМЕЂУ МИТА И СТВАРНОСТИ

BJELAJAC Željko (Autor je redovni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe, Novi Sad), zdjbjelajac@gmail.com

Савремени исламски, верски фанатизам и тероризам је у сталном порасту упркос супротстављању међународне заједнице и мерама које се предузимају ради његовог сузбијања. У данашњем веома комплексном и по много чему специфичном стадијуму развоја друштва, настала је карактеристична терористичка творевина – Исламска држава, која је доживела такав успон да је постала најјача, најбројнија и најбогатија терористичка организација на свету. Због своје идеологије и циљева, бруталности и насиља које спроводи, Исламска држава генерише огромну претњу регионалној и глобалној безбедности. До пре једне деценије овакав епилог експанзије исламског екстремизма и тероризма готово да је био незамислив. Због тога аутор и кроз сам наслов рада покушава да укаже на сву контроверзност и замршеност глобалних исламистичких трендова, повезивања радикалних фундаментализама, држава у којима домирају муслиманска популација и исламска религија, и тероризма који је изнад свега продукт јачања радикалног исламског учења – вахабизма.

Кључне речи: тероризам, терористичка организација, Исламска држава, исламски фундаментализам