УДК 327+316.462(470)
Библид: 0025-8555, 68(2016)
Vol. 68, No 1, стр. 112-132
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1601112T

Pregledni članak
Примљено: 15 Jan 2016
Прихваћено: 15 Feb 2016

ПРИМЕНА КОНЦЕПТА МЕКЕ МОЋИ У РУСКОЈ СПОЉНОЈ ПОЛИТИЦИ У 21. ВЕКУ

TADIĆ Dejan (Autor je student završne godine Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu), dejan-tadic@live.com

Рад анализира примену концепта меке моћи у савременим међународним односима на примеру спровођења спољне политике Руске Федерације на почетку XXI века. Аутор полази од претпоставке да Влада у Москви користи широк спектар инструмената меке моћи и то доказује на студији случаја комбиноване употребе тврде и меке моћи током ангажовања у Сирији. Анализа обухвата и актуелно руско спољнополитичко деловање на примеру Србије и наглашава да Руска Федерација не уочава у довољној мери погодност наше земље за увећање утицаја посредством софистициране употребе меке моћи. Аутор закључује да Руска Федерација до сада није у спровођењу спољне политике користила пун потенцијал сопствених извора меке моћи, већ се може рећи да употреба меке моћи није софистицирана и оптимална – осим у медијској сфери.

Кључне речи: мека моћ, спољна политика, међународни односи, Русија, Сирија, Србија