УДК 327.56::351.88
Библид: 0025-8555, 68(2016)
Vol. 68, No 2-3, стр. 151-171
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1603151S

Pregledni članak
Примљено: 15 Jul 2016
Прихваћено: 15 Aug 2016

БЕЗБЕДНОСТ СВЕТА ИЗМЕЂУ КРАЈА И ПОВРАТКА ИСТОРИЈЕ

STOJANOVIĆ Stanislav (Dr Stanislav Stojanović, vanredni profesor, Institut za strategijska istraživanja Ministarstva odbrane Republike Srbije), stanislav.stojanovic@mod.gov.rs
MANDIĆ Goran (Dr Goran Mandić, docent, Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu)

Глобализација као друштвени концепт који се темељи на принципу универзализма најавила је почетак новог времена и зачетак једног модела међународног друштва који ће значити својеврстан крај историјских циклуса. Оптимистичка вера у прогрес била је једна од носећих идеја тог концепта, па је глобализација постала један од најпопуларнијих концепата глобалног друштва. Међутим, глобализација се показала као концепт који је у највећој мери изневерио најављивана обећања. Карактер и динамика односа у савременој међународној политици, недвосмислено потврђују да глобализација „не ради”, да јењава њена снага и да је све мање кредибилан концепт уређења савременог светског друштва. Глобални финансијски колапс који је погодио свет 2008. године представља најуверљивији показатељ да је већи део глобализације дискредитован, а вера у уједињено човечанство је све мање пожељан концепт. Свет са глобализацијом није постао један од најбољих од свих могућих светова, како је најављивано. Мноштво света нашло се на социјалном, економском и политичком беспућу. Показало се да су управо процеси успостављања светског друштва које би се заснивало на либералним и демократским квалитетима увелико утицали на радикалну десоцијализацију простора широм савременог света и драматичан пораст небезбедности. Снажне мањкавости глобалног светског поретка интензивирали су бројне политичке, социјалне и верске дезинтегративне процесе, па се испоставило да је била погрешна најава да је са глобализацијом отпочела ера међународног приближавања. Истовремено, све израженија међузависност савремених друштава, заснована на остварењима технолошких домета постиндустријског друштва, проширили су спектар питања која подразумевају глобални приступ.

Кључне речи: безбедност, глобализација, неједнакост, тероризам, демографски бум, интервенционизам, повратак историје.