УДК
Библид:
Vol. 68, No 2-3, стр. 257-264
ДОИ:

Polemika
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

НОВЕ РУСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ ОБЈЕКАТА ПОВИШЕНОГ РИЗИКА

KAČANOV Dr Sergej Aleksejevič (Prof. dr Sergej Aleksejevič Kačanov, zamenik načelnika Sveruskog naučno-istraživačkog instituta za probleme civilne odbrane i vanrednih situacija, Ministarstvo za vanredne situacije Rusije, Moskva), Skachanov@inbox.ru
VOLKOV Dr Oleg Sergejevič (Dr Oleg Sergejevič Volkov, viši naučni saradnik Sveruskog naučno-istraživačkog instituta za probleme civilne odbrane i vanrednih situacija, Ministarstvo za vanredne situacije Rusije, Moskva)
MLADENOVIĆ Dr Miroslav

Развој савремене технологије, који је допринео значајном порасту квалитета живота, донео је и бројне тешкоће које је тешко поуздано предвиђати и елиминисати. Глобалну техногену опасност, која не познаје државне границе, треба схватити као изазов и позив свим националним и међународним институцијама да заједнички консолидују решења којима ће се обезбедити сигурност становништва, објеката, па и планете у целини. Нова руска решења у примени аутоматизованог мониторинга, упозоравања и управљања у кризним ситуацијама, могу бити један од доприноса заједничким напорима на решавању ових проблема. Суштина руског модела састоји се у проналажењу могућности да се досадашњи, углавном административно-нормативни систем који је превасходно зависио од квалитета и воље „људског фактора’’, замени поузданим програмско-техничким решењима која ће функционисати независно од расположења па и способности људи.

Кључне речи: безбедност, ванредне ситуације, заштита становништва, управљање кризама, савремене технологије