УДК 327.51:355.356
Библид: 0025‐8555, 69(2017)
Vol. 69, No 1, стр. 20-49
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1701020V

Оригинални научни рад
Примљено: 26 Feb 2017
Прихваћено: 27 Mar 2017

ГЛОБАЛНИ ПАРТНЕРИ НАТО‐А: НАГРАЂЕНА КООПЕРАТИВНОСТ

VUKOVIĆ Nebojša (Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), nebojsa@diplomacy.bg.ac.rs

Рад има за циљ да прикаже развој сарадње Северноатлантске алијансе (НАТО) са земљама које су, географски посматрано, знатно удаљене од евроатлантске области и нису укључене у већ постојеће мултилатералне програме западног војног савеза. Аутор анализу фокусира на хронологији, модалитетима и квалитету као одабраним обележјима сарадње НАТО‐а са Јапаном, Јужном Корејом, Монголијом, Аустралијом, Новим Зеландом, Авганистаном, Пакистаном и Ираком. Реч је о земљама које су у званичној терминологији Северноатлантске алијансе означене као глобални партнери (партнерс ацросс тхе глобе). Аутор настоји да докаже тезу да је мисија ИСАФ у Авганистану ,,место рођења” глобалних партнера, односно да је учешће појединих земаља (Јапана, Аустралије, Новог Зеланда, Јужне Кореје) у тој мисији допринело успостављању тзв. глобалних партнерстава. Аутор је све глобалне партнере НАТО‐а поделио на ,,реалне” и ,,фиктивне” у зависности од тога колики је заиста њихов допринос мисијама Алијансе. Аутор је све глобалне партнере НАТО‐а поделио на ,,реалне” и ,,фиктивне” у зависности од тога колики је заиста њихов допринос мисијама Алијансе. Аутор закључује да за „реалне” партнере није тренутно изгледно чланство у Алијанси, мада у случају заоштравања противречности у азијско‐пацифичком региону ни ту опцију не би требало сасвим искључити.

Кључне речи: НАТО, глобални партнери, међународна војна сарадња, међународна безбедност, трансформација