УДК 327(497.11)(497)
Библид: 0025‐8555, 69(2017)
Vol. 69, No 4, стр. 483-505
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1704483L

Оригинални научни рад
Примљено: 04 Sep 2017
Прихваћено: 16 Oct 2017

РЕГИОНАЛНИ ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ У СВЕТЛОСТИ СПОЉНОПОЛИТИЧКИХ ОДНОСА СА „СТАРИМ” СУСЕДИМА

LIŠANIN Mladen (Istraživač‐saradnik u Institutu za političke studije, Beograd), mladen.lisanin@yahoo.com

Услед турбулентних околности и контроверзног наслеђа везаног за распад бивше Југославије, регионални положај Србије се, како у академској тако и у широј јавности, најчешће тумачи у контексту односа са „новим” суседима – државама насталим распадом заједничке државе. Томе доприносе, са једне стране, сталне напетости у односима са постјугословенским државама, а са друге стране, политичка агенда западних актера која је преко концепта „Западног Балкана” поставила оквир интегративних процеса у региону. Спољнополитички односи Србије са „старим суседима” (пре свега, Мађарском, Румунијом и Бугарском, будући да Албанија има специфичан статус као де фацто директно заинтересована страна у спору око статуса Косова и Метохије), међутим, остају барем једнако важан елемент регионалног положаја Србије. Аутор анализира детерминанте спољне политике Србије на примеру односа са Мађарском, Румунијом и Бугарском, односно са тежиштем на билатералне и мултилатералне, формалне и неформалне спољнополитичке везе. Аутор закључује да међународно‐политичка динамика унутар „Западног Балкана” не би требало да у потпуности скрене истраживачку пажњу са односа Србије и њених нејугословенских суседа.

Кључне речи: Србија, Мађарска, Румунија, Бугарска, спољна политика, детерминанте спољне политике