УДК
Библид:
Vol. 69, No 4, стр. 531-546
ДОИ:

Prikaz
Примљено: 01 Jan 1970
Прихваћено: 01 Jan 1970

РАЗВОЈ ДИГИТАЛНЕ ДИПЛОМАТИЈЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ И МОГУЋНОСТИ ДИГИТАЛНИХ ОБЛИКА СПОЉНОПОЛИТИЧКОГ НАСТУПА СРБИЈЕ

LOPANDIĆ Duško (Ambasador u Ministarstvu spoljnih poslova Vlade Republike Srbije), dulopand@yahoo.com

Брзе технолошке промене мењају начине информисања и комуницирања у којима делује савремена дипломатија. Појава друштвених мрежа представља посебан друштвени феномен са далекосежним социјалним и политичким последицама. У поједине аспекте дигиталне дипломатијемогла би ући питања као што су: положај и улога дипломатије у оквиру новог дигиталног окружења; начин и обим коришћења и анализа информација са интернета; утицај информатских технологија на различите аспекте дипломатског рада попут међународног преговарања, развојне помоћи, конзуларних послова, управљања хуманитарним кризама; геополитика и економски аспекти коришћења интернета; питање сајбер‐безбедности и сајбер ратовања на међународне односе. Са променама у политичком животу, јачањем демократије у свету и новим облицима комуникација, јавна дипломатија је постала један од важних аспеката међународног наступа држава. Национална министарства иностраних послова данас користе укупно 742 друштвене мреже. У дигиталној дипломатији Србије има доста простора за напредак, будући да наша земља још увек није успоставила кохерентан и проактиван систем деловања на плану дигиталне дипломатије – без обзира на доста висок степен укључивања српског друштва у нове информационе и комуникационе технологије. Стога би било корисно да се приступи изради стратегије развоја дигиталне дипломатије са циљем кохерентне промоције основних спољнополитичких циљева и националних интереса Србије.

Кључне речи: Интернет, дигитална дипломатија, политике Европске уније, спољна политика, дипломатија Србије