УДК 321.01(497.6)
Библид: 0025-8555, 70(2018)
Vol. 70, No 2, стр. 181-207
ДОИ: https://doi.org/10.2298/MEDJP1802181L

Оригинални научни рад
Примљено: 24 Jul 2018
Прихваћено: 20 Aug 2018

ОГРАНИЧЕЊА ПРИМЕНЕ КОНЦЕПТА ИЗГРАДЊЕ ДРЖАВЕ: СЛУЧАЈ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

LAZIĆ Vuk (Istraživač-pripravnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), vuk.lazic@diplomacy.bg.ac.rs

Аутор у чланку разматра теоријске недостатке концепта изградње државе на примеру његове примене у случају Босне и Херцеговине. Теоријска критика усмерена је на дефицит легитимитета процеса, интегративну стратегију, доминацију (гео)политичког чиниоца и занемаривања значаја локалног нивоа. Анализа динамике политичких односа успостављених током процеса изградње државе показује тренд сукобљавања између носилаца процеса и локалних актера, опредељених за све снажније пружање отпора овако постављеном концепту. Активност високог представника као најзначајнијег актера у процесу изградње државе представља релевантан показатељ изнетих тврдњи. Аутор сматра да су мањак легитимитета и одговорности међународне заједнице, занемаривање позиција и интереса локалних актера и инсистирање на централистичкој стратегији која се намеће одозго-надоле основни узроци неуспеха пројекта. Зависност Босне и Херцеговине од међународног чиниоца и неуспех процеса изградње државе имају изузетно негативне последице на политичку стабилност и будућност државе.

Кључне речи: концепт изградње државе, међународна заједница, изградња мира, Босна и Херцеговина